Απόψεις φιλολόγων εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών για το εν χρήσει σχολικό βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου

Συγγραφέας: Αχιλλέας Παπαδημητρίου

ISBN:978-618-5271-510

Τιμή διάθεσης 11,13 €

 

Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις για το σχολικό βιβλίο και την έρευνα των σχολικών βιβλίων. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η έρευνα στην οποία αναλύονται οι απόψεις φιλολόγων εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών για το εν χρήσει σχολικό βιβλίο της ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ειδικότερα αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι απόψεις τους αναφορικά με: την εξωτερική εμφάνιση και τα τυπικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, τη σχέση του κειμένου και των εικόνων, τη σχέση του κειμένου και των πηγών, τη δημιουργία κινήτρων μάθησης, το βαθμό ανταπόκρισης του περιεχομένου του στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών, τις μορφές διδασκαλίας και τις συνθήκες μάθησης που προωθεί, το βαθμό ανταπόκρισής του σε σχέση με  την ηλικία των μαθητών και των μαθητριών και τις διδακτικές λειτουργίες που επιτελούν οι ασκήσεις του. Στην έρευνα η οποία διεξήχθη τα έτη 2009 και 2015 συμμετείχαν 101 μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου και 212 φιλόλογοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν το βιβλίο.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35