Πολιτική επιστροφών – αλλαγών ελαττωματικών αγαθών

Υπαναχώρηση από παραγγελίες βιβλίων

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα που ορίζουν οι διατάξεις οι σχετικές με την προστασία του καταναλωτή, και ειδικότερα οι διατάξεις του νόμου 2251/1994 με την ανάλογη ερμηνεία και στην περίπτωση που μας αφορά. Ειδικότερα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 2251/1994 έχετε το δικαίωμα να υπαναχω­ρήσετε αναιτιολογήτως από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας που αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των βιβλίων.

Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας, οφείλετε να μας ενημερώσετε (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ Τσαχουρίδης Ιωάννης – Δ/νση: Εξαδακτύλου 5, 54635 Θεσσαλονίκη, Τηλ. /Fax: 2310248272, email: grafima@grafima.com.gr) με δήλωσή σας (π.χ. ταχυδρομική επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Τα επιστρεφόμενα βιβλία θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση όπως ακριβώς πριν την πώληση τους και με όλα τα περιεχόμενά τους (συνοδευτικά έντυπα, αυτοκόλλητα, δώρα κτλ).

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς (με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σας, εφ’ όσον την χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε-στις υπόλοιπες περιπτώσεις), συμπερι­λαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπλη­ρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέ­ρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούμε για την υπαναχώρησή σας. Εσείς οφείλετε να επιστρέψετε ταχυδρομικώς (με δικά σας έξοδα) τα αγαθά της εταιρείας μας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημε­ρών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Φέρετε ευθύνη μόνο για την οποιαδήποτε μείωση της αξίας των βιβλίων προκύψει από χρήση που δεν ήταν απαραίτητη για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των βιβλίων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά.

 

Επιστροφή ελαττωματικών αγαθών

Στις Εκδόσεις Γράφημα – Τσαχουρίδης Ιωάννης φροντίζουμε για την άριστη ποιότητα των βιβλίων μας.

Στην περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικού βιβλίου, μετά από έλεγχο ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση, το αντικαθιστούμε με νέο, εφόσον είναι διαθέσιμο, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιστροφής.

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να αντικαταστήσουμε το ελαττωματικό βιβλίο με άλλο ίσης αξίας, ή να επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς (με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής/ πιστω­τικής κάρτας σας, εφ’ όσον την χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή, άλλως με κατά­θεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε-στις υπόλοιπες περιπτώσεις).

Όλα τα μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία επιστροφής ελαττωμα­τικών βιβλίων καλύπτονται από εμάς.

Για το θέμα αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο grafima@grafima.com.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-248272.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35