Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Θεωρώντας θεμελιώδη αξία τη συνεισφορά στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας, πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική στήριξη σε δράσεις που προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη και τον σεβασμό στις ανθρώπινες σχέσεις είναι καθήκον μας.

Στην πορεία μας στον χώρο των εκδόσεων, στηρίξαμε και εξακολουθούμε να στηρίζουμε τις δράσεις που έχουν ως στόχο τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια προάγονται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από το βιβλίο και τους ορίζοντες που αυτό ανοίγει σε όλους μας.

  • Στηρίζουμε με δωρεές βιβλίων διάφορους φορείς, όπως βιβλιοθήκες δήμων και σχολείων. Στόχος μας είναι η ενίσχυσή τους, ώστε να προαχθεί η Φιλαναγνωσία.
  • Συμμετέχουμε με δωρεές βιβλίων σε βραβεύσεις μαθητών, ενισχύοντας έμπρακτα την προσπάθειά τους στην αριστεία.
  • Συνεργαζόμαστε με φορείς που έχουν αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση, όπως με σωματεία, συλλόγους αλλά και ιδιώτες που στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στηρίζουμε

Συμμετέχουμε

Συνεργαζόμαστε

 
 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35