Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ)– Η ιστορία ενός υποδειγματικού ελληνικού σχολείου

12,00 

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5271-84-8 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , Ταυτότητα Προϊόντος: 9963

Περιγραφή

Η επανέκδοση ενός βιβλίου, ύστερα από είκοσι και παραπάνω χρόνια, είναι μια ευκαιρία για τον συγγραφέα να διορθώσει, τουλά­χι­στον, αβλεψίες της πρώτης έκδοσης, οι οποίες είναι αναπόφευκτες και στις πιο επιμελημένες εκδό­σεις, και να εμπλουτίσει τη βιβλιο­γραφία με νέα στοιχεία που στο μεταξύ ανέκυψαν.

Να αναρωτηθεί επίσης τι έπρεπε να έχει περιλάβει και το παρέ­λειψε ή τι έπρεπε να έχει παραλείψει και το περιέλαβε στο κείμενό του. Πρέπει να πω σχετικά με τα ερωτήματα αυτά ότι παλαιότερα κεί­μενά μας τα αποτιμούμε διαφορετικά ύστερα από χρόνια. Ο χρό­νος που έχει μεσο­λα­βήσει αλλάζει τις εκτιμήσεις μας για όσα έχουμε γράψει. Από το παλαιό πάντως κείμενο δεν αφαίρεσα τίποτε. Πρό­σθεσα όμως κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με την πορεία του Σχολείου μέσα στο χρόνο. Πα­ρα­δέχομαι ωστόσο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρακολου­θήσει κανείς στη λειτουργία ενός οργανι­σμού, όπως είναι το σχολείο, τις συνέπειες που προκύπτουν από τις αστό­χαστες, πολλές φορές, ενέρ­γειες των υπουργών και των γρα­φειο­κρατών της εκπαίδευσης, οι οποίοι αναστατώνουν συχνά τα σχο­λεία, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, χωρίς να συντρέχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς δη­λα­δή οι αποφάσεις τους να διορθώνουν δυσλειτουργίες και στρε­βλώσεις του παρελθόντος ή να σχετίζονται και να καλύπτουν νέες ανάγκες.

Η πρώτη έκδοση ήταν αφιερωμένη «στους μαθητές του Πειρα­μα­τικού». Στη δεύτερη έκδοση αισθάνομαι την ανάγκη να προσθέτω και: «στους αποφοίτους του Πειραματικού». Στη νέα έκδοση εμπλού­τισα το Παράρτημα των Αποφοίτων του ΠΣΠΘ με τις λίστες των ονομάτων τους κατά χρονολογική σειρά από το 1940, πρώτο έτος αποφοίτησης, ως το 2019. Πρόσθεσα επίσης καταλόγους με τα ονό­ματα των εποπτών, των διευθυντών και των εκπαιδευτικών,  που υπηρέτησαν στο Σχολείο από την έναρξη της λειτουργίας του ως τα πρόσφατα χρόνια…

 

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Επιστημονική Μελέτη

1η Έκδοση: Οκτώβριος 2019

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ)– Η ιστορία ενός υποδειγματικού ελληνικού σχολείου”
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35