Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής ανακαλύπτουν και χαρτογραφούν τον τόπο τους και το περιβάλλον μέσα από τη διερεύνηση πηγών

Κωδικός προϊόντος: 978-618-83718-0-4 Κατηγορίες: ,
Συγγραφέας: Συλλογικό
Ταυτότητα Προϊόντος: 8100

Περιγραφή

Πάντοτε η συνεργασία με μαθητές έκρυβε μέσα της το άγνωστο για το απο­τέλεσμα. Παρά το ότι ο τρόπος της συνεργασίας μπορεί να έχει αλλάξει αρ­­κετά με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη της τεχνολογίας, το άγνω­­στο παραμένει. Λες και πάει παράλληλα με τις εξελίξεις και όσο το κυ­νη­γάς τόσο δεν το φτάνεις. Το βλέπεις όμως, είναι απέναντι, και χαίρεσαι να βλέπεις ότι όσο είναι απέναντι τόσο περισσότερο σε προκαλεί να το φτά­σεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έκρυβε κάποια ιδιαιτερότητα ως προς την ουσία της χαρτογραφικής εφαρμογής. Όμως είχε την πρωτοτυπία να συμ­μετέχουν σε αυτό και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί. Η συμμετοχή τους στην εργασία πεδίου έγινε για πρώτη φορά. Είναι γνωστό ότι οι φοιτητές/τριες των Π.Τ.Δ.Ε. ασκούνται στην πράξη πηγαίνοντας σε σχολεία και κάνοντας πρακτική άσκηση που προβλέπει διδασκαλίες. Όμως για πρώτη φορά ένας αριθμός φοιτητών/τριων του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. ασκήθηκε στην πράξη όχι μόνο στη διδασκαλία ενός θέματος αλλά και στην εφαρμογή του εκτός διδασκαλικής αίθουσας, στο πεδίο. Στην πραγματικότητα ήταν η πρώτη φορά που ασκήθηκαν μελλοντικοί δάσκαλοι/λες στη διδασκαλία στο ύπαι­θρο. Η εμπειρία που απέκτησαν, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, ήταν αξέχαστη όχι επει­δή δίδαξαν το συγκεκριμένο αντικείμενο για πρώτη φορά αλλά επειδή βίω­σαν τα οφέλη της διδασκαλίας εκτός αιθούσης και μπόρεσαν να διαπι­στώ­σουν την αντίδραση και τον τρόπο συμμετοχής των μαθητών.

Το αντικείμενο της γεωγραφίας είναι εκείνο που ενδείκνυται για διδα­σκαλία εκτός αιθούσης και γι’ αυτό συνηθίζεται αυτό σε πολλές χώρες ως μέ­ρος του αναλυτικού προγράμματος της γεωγραφίας. Τα οφέλη είναι πολλά και δεν σχετίζονται με τα οφέλη που έχει μία σχολική εκδρομή επειδή δεν εί­ναι εκδρομή. Τα παιδιά βέβαια το βιώνουν έτσι και πολλές φορές ακούς να λέ­νε ότι «σήμερα χάσαμε μάθημα». Όμως το μάθημα που έκαναν ήταν τελι­κά πιο σημαντικό εξαιτίας του τρόπου και χώρου που έγινε.

Παράλληλα, οι μαθητές έμαθαν να χειρίζονται χάρτες και όργανα που μέ­­χρι σήμερα δεν είχαν την ευκαιρία να χειριστούν στην πράξη. Ανέπτυξαν δε­­ξιό­τητες και διαπίστωσαν πως μπορούν να κινηθούν χρησιμοποιώντας χάρ­­­τη και πυξίδα αξιοποιώντας γνώσεις που μέχρι χθες ίσως τους φαινό­ντου­­σαν άχρηστες και βαρετές επειδή δεν καταλάβαιναν ποια είναι η χρήση τους στην πράξη. Κι όμως, πρόκειται για γνώσεις που σήμερα είναι απαραί­τητες ιδιαίτερα αν συνδυαστούν με την τεχνολογία που τους παρέχουν οι συ­σκευές εντοπισμού θέσης (GPS). Αυτό ακριβώς έγινε στο πρόγραμμα αυτό. Έτσι κατάλαβαν οι μαθητές τι ακριβώς πετυχαίνουν με τη χρήση τέτοιων συσκευών αλλά και για ποιον λόγο πρέπει να μαθαίνουν γνώσεις χαρτο­γρα­φίας στο σχολείο.

Ο βασικός στόχος επομένως του προγράμματος έχει επιτευχθεί όχι μόνο επει­δή οι μαθητές γνώρισαν την πολιτιστική κληρονομιά που κρύβεται μέσα στα μοναστήρια του Άθω αλλά και επειδή γνώρισαν την αξία της πρακτικής μά­θησης μέσα από τη χρήση οργάνων.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής ανακαλύπτουν και χαρτογραφούν τον τόπο τους και το περιβάλλον μέσα από τη διερεύνηση πηγών”
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35