Οικονομική και Περιβαλλοντική Ανάλυση Εναλλακτικών Μορφών Γεωργίας

Κατηγορίες: , Ταυτότητα Προϊόντος: 3184

Περιγραφή

Στην αγροτική έρευνα αναγνωρίζεται ευρέως η σημασία των συστημάτων αειφορικής αγροτικής παραγωγής και η ανάγκη ανάπτυξης κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για τη μέτρηση της αειφορίας. Επιπλέον, η κοινωνία αναγνωρίζει τη σημασία της βιολογικής και ολοκληρωμένης γεωργίας στην ενδυνάμωση του περιβάλλοντος και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούν οι συμβατικές γεωργικές πρακτικές (Pacini et al., 2003).
Η δυνατότητα όμως μερικής ή ολικής υποκατάστασης της συμβατικής γεωργίας σε μακροπρόθεσμη και διαρκή βάση εξαρτάται από την οικονομική και περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών μορφών γεωργίας οι οποίες διεθνώς άρχισαν να αναπτύσσονται σημαντικά την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα η έρευνα σχετικά με οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές τους να είναι περιορισμένη.

Η υπάρχουσα έρευνα εστιάζεται σε μεμονωμένες αναλύσεις κάθε συστήματος και σε αναλύσεις:

  • Βιολογικής – συμβατικής
  • Ολοκληρωμένης – συμβατικής

Ελάχιστες συγκριτικές έρευνες μεταξύ και των τριών εναλλακτικών μορφών γεωργίας έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς, καθώς, μεταξύ των άλλων, υπάρχει και δυσκολία εύρεσης δευτερογενών και συλλογής πρωτογενών δεδομένων. Η εξέλιξη κάθε συστήματος, όμως, εξαρτάται και από τα άλλα δύο, υπάρχει δηλαδή η έννοια της σχετικότητας. Μία ολοκληρωμένη ανάλυση που περιλαμβάνει και τα τρία συστήματα, είναι εκείνη που μπορεί να εξάγει περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Οικονομική και Περιβαλλοντική Ανάλυση Εναλλακτικών Μορφών Γεωργίας”
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35