Διερεύνηση Παραγόντων Υιοθέτησης Αγροτοπεριβαλλοντικών Μέτρων στην Ελλάδα

Περιγραφή

Σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η αποτίμηση ορισμένων από τις εξωτερικές επιδράσεις της πολυλειτουργικής γεωργίας. Η αποτίμηση βασίζεται στη μέθοδο του πειράματος επιλογής (choice experiment) που παρέχει το κατάλληλο υπόβαθρο για αποτίμηση εξωτερικών επιδράσεων και γενικότερα αξιών που δεν αποτιμώνται στην αγορά. Η εφαρμογή της στηρίζεται στη διαμόρφωση μιας υποθετικής αγοράς για την καταγραφή των προτιμήσεων με πρωτογενή έρευνα. Η ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων επιτρέπει τον προσδιορισμό των παραγόντων που διαμορφώνουν αυτές τις προτιμήσεις και την εκτίμηση της διάθεσης πληρωμής των ατόμων. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε επίπεδο περιοχής, διότι οι εξωτερικές επιδράσεις της γεωργίας μπορούν να αποτιμηθούν μόνο σε περιορισμένο γεωγραφικό επίπεδο, αφού η μορφή της γεωργικής δραστηριότητας μεταβάλλεται μεταξύ περιοχών, ακόμα και γειτονικών. Ως περιοχή μελέτης επιλέγεται η κοιλάδα του ποταμού Στρυμόνα, που συγκεντρώνει χαρακτηριστικά εντατικής γεωργικής παραγωγής, περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες και μια σειρά πολιτισμικών και εθιμικών διαστάσεων που πηγάζουν από τη γεωργική δραστηριότητα.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Διερεύνηση Παραγόντων Υιοθέτησης Αγροτοπεριβαλλοντικών Μέτρων στην Ελλάδα”
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35