Αστικοποίηση και Χώροι Κοινωνικού Αποκλεισμού – Εγκαταστάσεις Κατοίκησης στην Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης 1980 – 2000

Κατηγορίες: , Ταυτότητα Προϊόντος: 3325

Περιγραφή

Η διατριβή βασίζεται στην υπόθεση μιας νέας χωρο-κοινωνικής τάξης που αρχίζει να διαμορφώνεται στις ευρωπαϊκές πόλεις περίπου μετά τη δεκαετία ’70, και χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση, αφενός νέων μορφών φτώχειας και αποκλεισμού, αφετέρου εξειδικευμένων διεθνοποιημένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χωρο – κοινωνικής συγκρότησης των ελληνικών πόλεων ως συνήθων πόλεων του Ευρωπαϊκού Νότου κατά τη δεύτερη μεταπολεμική περίοδo, η παρούσα εργασία σκοπεύει να εξηγήσει ειδικότερα πως αστικοποιείται και μετασχηματίζεται ο χώρος της περιφέρειας τους με εγκαταστάσεις κατοίκησης, αν και πώς, μέσα σε αυτόν συγκροτούνται χώροι κοινωνικού αποκλεισμού.

Μελέτη περίπτωσης αποτελεί η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης στην οποία από τη μάκρο στη μίκρο – κλίμακα συζητούνται τομές και συνέχειες στην αστικοποίηση ως προς τις διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους. Η προσέγγισή τους βασίζεται σε μία μέθοδο πολλαπλής διερεύνησης της ζώνης μελέτης, έκτασης 1.400 Ηα. Συνδυάζει στοιχεία ιστοριογεωγραφικής περιγραφής του τοπίου της μεταπολεμικής περιόδου με αξιοποίηση ποικίλου υλικού τεκμηρίωσης από πλήθος πρωτογενών και δευτερογενών πηγών (χάρτες και αεροφωτογραφίες, τοπογραφικά διαγράμματα, εικονογραφία, μαρτυρίες, έρευνα σε φορείς, αλλά και σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές), δεδομένα εφαρμογής των θεσμοθετημένων πολεοδομικών ρυθμίσεων, αποτελέσματα ανάλυσης γεωγραφικά προσδιορισμένων απογραφικών στοιχείων (ΕΣΥΕ 1991-2001), δείκτες αποστέρησης, και συμπεράσματα από εκτενή εμπειρική έρευνα για τις εγκαταστάσεις κατοίκησης σε όλη την αστική περίμετρο (2000-2004).

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Αστικοποίηση και Χώροι Κοινωνικού Αποκλεισμού – Εγκαταστάσεις Κατοίκησης στην Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης 1980 – 2000”
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35