Το αυτοβιογραφικό στοιχείο στο έργο του Γρηγορίου Ναζιανζηνού

25,02 

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5494-71-1 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , Ταυτότητα Προϊόντος: 11533

Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη πρωτοτυπεί και επιχειρεί να διερευνήσει εμπε­ρι­στατωμένα το πλούσιο αυτοβιογραφικό στοιχείο στο εκτενέστατο έργο του Γρηγορίου Να­ζιανζηνού, ποίηση, επιστολογραφία και ρητο­ρι­κούς λό­γους. Αυτή η πρωτο­τυ­πία της, η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα και ως ένας βασικός της στόχος, πι­­στο­ποιείται, γιατί τα ήδη υπάρ­χο­ντα επιστημονικά συγγράμματα στο συ­γκε­­κριμένο ζήτημα ακροθιγώς και περιορίζονται σε κάποιες γενικές επιση­μάνσεις που αφορούν κυ­ρίως τα πιο γνωστά αυτοβιογραφικά ποιήματα του Γρη­γορίου Να­ζιαν­ζηνού. Μάλιστα ακόμα και η μετάφραση των αυτοβιο­γρα­φικών ποιη­μάτων του Γρηγορίου στην αγγλική γλώσσα έγινε σχετικά πρό­σφα­­τα, το 2003. Ακόμα ένας στόχος του συγγράμματος είναι να δια­τυ­πώσει τεκ­μη­ριωμένες απα­ντήσεις σχετικά με το ερώτημα γιατί ο Γρη­­γόριος ακο­λουθεί μία συνήθεια των εθνικών συγγραφέων με τη σύν­θεση αυτοβιο­γρα­φι­κού λόγου και πρωτο­τυπεί στο έργο του ως χρι­στιανός, ποια είναι δηλαδή τα αίτια και ταυτόχρονα οι στόχοι των αυτοβιο­γρα­φικών του έργων. Αξιοση­μείωτο είναι ότι για τη σύν­θε­ση του μελε­τήματος υιοθετήθηκε η κειμενο­κεντρική μέθοδος. Με την κειμε­νο­­κεντρική μέθοδο πρωταγωνιστικό ρόλο για την προσέγγιση των προ­σωπικών θε­μάτων του Γρηγορίου διαδραματίζει το ίδιο το κείμενό του και δίνεται μεγα­λύτερη έμφαση στον τρόπο έκφρασης και στο ύφος που επιλέγει ο Γρηγόριος, ο οποίος γίνεται και ο πρώτος βιο­γρά­φος της ζωής του.

(οπισθόφυλλο)

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Επιστημονική Μελέτη

1η Έκδοση: Δεκέμβριος 2021

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Το αυτοβιογραφικό στοιχείο στο έργο του Γρηγορίου Ναζιανζηνού”
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35