Πειραματική Έρευνα της Επιδράσεως των Κυτταροκινών στον Άξονα Υποθάλαμος – Υπόφυση – Γονάδες

Κατηγορίες: ,
Συγγραφέας: Σοφία Σαρρή
Ταυτότητα Προϊόντος: 3274

Περιγραφή

Το ανοσιακό σύστημα αποτελεί ένα από τα μείζονα συστήματα διακυτταρικής επικοινωνίας. Πρόσφατες έρευνες επισημαίνουν τη σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ ανοσιακού και ενδοκρινικού συστήματος καθώς και τις ρυθμιστικές αλληλεπιδράσεις τους. Τα ρυθμιστικά σήματα του ανοσιακού συστήματος, οι κυτταροκίνες, επιδρούν στο υποθάλαμο-υποφυσιακό σύστημα. Έρευνες της τελευταίας δεκαετίας δείχνουν ότι γενικώς οι κυτταροκίνες μπορούν να δρουν αφενός στο επίπεδο του εγκεφάλου, όπου αναστέλλουν τη σύνθεση και την έκλυση της LHRH και αφετέρου στις γονάδες όπου παρεμβαίνουν στη διεγερτική επίδραση των γοναδοτροπινών και στην ακεραιότητα των στεροειδογόνων βιοχημικών οδών. Ωστόσο υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι κυτταροκίνεςδιεγείρουν την έκλυση της LH κατά τη διάρκεια της μεσοθυλακικής φάσης.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών προέκυψαν είτε από in vitro πρότυπα είτε από την in vivo ενδοεγκεφαλοκοιλιακή ή συστηματική χορήγηση των κυτταροκινών (κυρίως IL-1α και IL-1β) σε ωοθηκεκτομηθέντες (συνήθως σε φάση του πρόοιστρου) επίμυς στους οποίους χορηγήθηκε θεραπεία υποκαταστάσεως με οιστρογόνα.

Η παρούσα πειραματική έρευνα έχει σκοπό τη μελέτη της επίδρασης των κυτταροκινών στον άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-γονάδες σε φυσιολογικές συνθήκες κύκλου. Σε θήλεις επίμυς έγινε με τη βοήθεια του στερεοταξικού εξοπλισμού ενδοεγκεφαλοκοιλιακή έγχυση των κυτταροκινών IL-1α (ιντερλευκίνη-1 άλφα) και TNF-α (tumor necrosis factor-alpha, παράγοντας νέκρωσης των όγκων) σε καθεμιά από τις φάσεις του κύκλου (πρόοιστρος, οίστρος, δίοιστρος). Ως παράμετροι ελέγχου του αναπαραγωγικού κύκλου χρησιμοποιήθηκαν οι γοναδοτροπίνες FSH (Follicule Stimulating Hormone, ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη) και η LH (Luteinizing Hormone, ωχρινοποιητική ορμόνη) και οι ωοθηκικές ορμόνες, οιστραδιόλη (Ε2) και προγεστερόνη (ΡRG). Η μελέτη αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας της επίδρασης των ανωτέρω κυτταροκινών στον άξονα υποθάλαμος – υπόφυση -γονάδες, η δράση των οποίων αντιστοιχεί στην επίδραση φλεγμονώδους – ανοσιακού stress.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Πειραματική Έρευνα της Επιδράσεως των Κυτταροκινών στον Άξονα Υποθάλαμος – Υπόφυση – Γονάδες”
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35