Μεταβολές στη Συγκέντρωση Ορμονών και Πεπτιδίων σε Επίμυες με Αρτηριακή Υπέρταση μετά την Απονεύρωση

Κατηγορίες: , Ταυτότητα Προϊόντος: 3264

Περιγραφή

Η αρτηριακή πίεση ρυθμίζεται με κάποιους εν πολοίς διευκρινισμένους μηχανισμούς, όπως αυτόν της ρενίνης – αγγειοτενσίνης – αλδοστερόνης, του κολπικού νατριοδιουρητικού παράγοντα, της αντιδιουρητικής ορμόνης κ.ά.

Πολλοί από τους ρυθμιστικούς αυτούς μηχανισμούς θεωρούνται κυρίως περιφερικοί, όπως η νεφρική ρύθμιση, αλλά κάποιοι άλλοι ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το ΚΝΣ.

Οι “αισθητήρες” της αρτηριακής πίεσης ή τασεοϋποδοχείς βρίσκονται, στον άνθρωπο, κυρίως στο αορτικό τόξο, στον καρωτιδικό βολβό και στον πνεύμονα, ενώ είναι γνωστό ότι στον επίμυ τον κύριο ρόλο διαδραματίζουν οι τασεοϋποδοχείς του αορτικού τόξου.

Θεωρείται ότι μετά από αορτική απονεύρωση (ΑΑ), εκτομή δηλαδή του νεύρου που μεταφέρει τα ερεθίσματα από το αορτικό τόξο στον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος δεν αντιλαμβάνεται την αρτηριακή πίεση και προβαίνει σε προσπάθειες αποκατάστασής της με διάφορους μηχανισμούς. Είναι σε σημαντικό βαθμό γνωστή η αντίδραση του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ), όσον αφορά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, αλλά δεν είναι γνωστή η έμμεση επίδραση του ΚΝΣ, μέσω της νεφρικής λειτουργίας, στην ομοιόσταση της αρτηριακής πίεσης.

Η αορτική απονεύρωση σε επίμυες χρησιμοποιείται ευρέως ως πρότυπο νευρογενούς υπέρτασης. Από προηγούμενες μελέτες διαπιστώθηκε ότι παράλληλα με την αύξηση της αρτηριακής πίεσης, η εκτομή του κατασταλτικού αορτικού νεύρου (Aortic Depressor Nerve, ADΝ) επηρεάζει και το ρυθμό απελευθέρωσης των νευροδιαβιβαστών στον υποθάλαμο. Είναι ακόμη γνωστό ότι μεταβολές της νευρομεταβίβασης στον υποθάλαμο σηματοδοτούν μεταβολές στη λειτουργία της υπόφυσης και των ορμονών που ρυθμίζονται από υποθαλαμικούς και υποφυσιακούς παράγοντες.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Μεταβολές στη Συγκέντρωση Ορμονών και Πεπτιδίων σε Επίμυες με Αρτηριακή Υπέρταση μετά την Απονεύρωση”
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35