Η επίδραση των Γενετικών Παραγόντων στην Αποτελεσματικότητα της Αντιυπερτασικής Θεραπείας

Κατηγορίες: , Ταυτότητα Προϊόντος: 3244

Περιγραφή

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρωταρχική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως ενώ η αρτηριακή υπέρταση είναι γενικά αποδεκτός παράγοντας που αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αν και μακροχρόνιες μελέτες παρατήρησης παρέχουν τρόπους εκτίμησης του κινδύνου, ωστόσο η εξατομίκευση του κινδύνου δεν επιτυγχάνεται καθώς δενλαμβάνονται πάντα υπόψη παράγοντες όπως το γενετικό υπόστρωμα, η ειδικές δράσεις της φαρμακευτικής αγωγής επί των αγγείων και πιθανώς η αλληλεπίδραση μεταξύ υποστρώματος – θεραπείας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η αρτηριοσκλήρυνση των κεντρικών αρτηριών (αρτηριακή σκληρία) εκφράζει το αθροιστικό αποτέλεσμα παραγόντων που επηρεάζουν την αρτηριακή γήρανση (υπέρταση, ηλικία, σακχαρώδης διαβήτης, δυσλιπιδαιμία, γονιδιακοί παράγοντες και φαρμακευτική αγωγή) και θεωρείται πλέον ανεξάρτητος δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου.

Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η επίδραση της αντιϋπερτασικής θεραπείας και των γενετικών πολυμορφισμών στην εξέλιξη της αρτηριακής σκληρίας όπως αυτή εκτιμάται μέσω της ταχύτητας αγωγής του σφυγμικού κύματος (ΤΣΚ) (Pulse Wave Velocity, PWV). Η πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικού υποστρώματος και φαρμακευτικής αγωγής επίσης αποτέλεσε ερώτημα της μελέτης μας. Η εκτίμηση της ταχύτητας αγωγής του σφυγμικού κύματος είναι μέθοδος απλή, αναίμακτη και παρέχει ικανοποιητική επαναληψιμότητα.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Η επίδραση των Γενετικών Παραγόντων στην Αποτελεσματικότητα της Αντιυπερτασικής Θεραπείας”
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35