Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Πνευματικά Δικαιώματα στην Εκπαίδευση

13,00 

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5271-88-6 Κατηγορία: Ετικέτα: Ταυτότητα Προϊόντος: 10267

Περιγραφή

…Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εν ενεργεία εκπαιδευτικών ως προς τα πνευματικά δικαιώματα που διέπουν τους ανοιχτούς εκπαιδευ­τικούς πόρους. Επιλέχθηκε η επισκοπική έρευνα και το βασικό ερ­γα­λείο συλλογής δεδομένων ήταν το γραπτό ανώνυμο ερωτημα­τολόγιο.

Στο πρώτο μέρος του συγγράμματος, το θεωρητικό, μέσα από βιβλιογρα­φική ανασκόπηση τεκμηριώνεται ο ελάχιστος αριθμός των επιμορφώ­σεων των εκπαιδευτικών ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Γίνεται ανα­φορά στο νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευμα­τικής ιδιοκτη­σίας, και το βαθμό γνώσης και τήρησής τους από τους εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο μέρος του συγγράμματος, το ερευνητικό, παρουσιάζονται αρ­χικά ποσοτικά και περιγραφικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλο­νίκης και περιγρά­φεται το προφίλ τους όπως προέκυψε μέσα από τα ανώνυμα ερωτημα­τολόγια. Καταγράφονται οι απόψεις και οι γνώσεις τους σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τη χρήση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων ως καλών πρακτικών στη μαθησιακή διαδικα­σία. Τέλος παρου­σιά­ζονται τα συμπεράσματα της έρευνας…

(Περίληψη)

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Σελίδες 235
Επιστημονική Μελέτη

1η Έκδοση: 27-01-2020

Διάσταση 17 Χ 24 εκατοστά

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Πνευματικά Δικαιώματα στην Εκπαίδευση”
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35